FOR BEDRIFTER OG PRIVATE

Stressed businessman Feeling sick and tired while sitting at his worki
Chained businessman. Full length of depressed businessman sitting on t
Tired businesswoman in the office
stressed young dad with two small children in his arms
Young beautiful arab woman wearing winter sweater over isolated backgr

sykeoppfølging

MENTAL HELSE

ANGST

DEPRESJON

STRESS

"Behavioural strategies offer the most powerful means of cognitive change in cognitive therapy"

Adrian Wells

"Learning is experience. Everything else is just information"

Albert Einstein

"Change will lead to insight fare more often than insight will lead to change"

Milton Erickson

Tjeneste, ikke kun for å overkomme mentale helseutfordringer, men også for å lære hvordan det er mulig å bli mer "robust"!


Gi de ansatte muligheten til å styrke det mentale immunforsvaret og se det på bunnlinjen.


Sykemeldte som har mentale helseutfordringer som stress, angst, depresjon, utmattelse m.m kommer med stor sannsynlighet raskere tilbake om de blir adekvat fulgt opp i utfordrende perioder og ikke "bare" stilsittende avventer i sykemeldingsperioden. Jo bedre oppfølging de får, jo mer robusthet kan de utvikle da det ikke kun handler om å "komme tilbake", men å lære å styrke seg gjennom den oppfølgingen de får. 


Har dere ansatte som "sliter", ta kontakt så kan vi starte oppfølging raskt, også via "Zoom"!

OM MEG


Lang erfaring med oppfølging av sykemeldte med mentale helseutfordringer fra arbeidsrettet rehabilitering som konsulent hos Idrettens Helsesenter.


På konsulentbasis tilbyr jeg både bedrifters ansatte og private oppfølging i sykeperioder for å komme raskere tilbake til jobb. 


I denne jobben veksler jeg på anvendelse av de evidensbaserte psykologiske tilnærmingene:


 • Aksept og forpliktelsesterapi (ACT)
 • Kognitiv atferdsterapi (KAT)
 • Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR)
 • Mindfulness Basert Kognitiv Terapi (MBKT)


Utdrag: utdanning - erfaring


 • Organisasjonspsykologi / ledelse
 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Psykiatri (institusjoner)
 • Jobbfokusert kognitiv terapi
 • Mindfulness and resilience to stress at work
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Prestasjonspsykologi
 • Sportpsychology
 • Aksept- og forpliktelsesterapi
 • m.m.

Les mer          

Copyright © Robusthet